eenderde minder faillissementen in de bouw

Er zijn tekenenen van herstel in de bouwsector. Het aantal faillissementen in de bouw zijn in de maanden januari en februari fors gedaald. Ook het totale aantal faillissementen loopt terug. Deze cijfers zijn bekend gemaakt door het faillissementendossier.nl. In de maanden januari en februari gingen bij elkaar 215 bouwbedrijven op de fles tegen 324 bedrijven in 2015. Het aantal bedrijven dat failliet gaan is nog steeds hoog bij elkaar gingen er in de eerste twee maanden bij elkaar 1879 bedrijven en instellingen kapot. Een jaar geleden waren dat nog 2298 bedrijven. Dit is een daling naar verhouding met de bouwsector is dat 18 procent lager. De trend die verleden jaar in het tweede gedeelte van het jaar is ingezet wordt doorgetrokken naar dit jaar.

Dit zijn redelijke ‘positieve’ signalen toch ziet het Economische Instituut  voor de Bouw (EIB) geen reden tot optimisme maar ze vinden wel dat de ergste piek achter de rug is. Het EIB ziet dat de productie, omzetten en de winstgevendheid flink zijn gedaald. Het EIB denkt dat de daling in het aantal faillissementen zal gaan aanhouden en dit baseren ze op de goede vooruitzichten op langere termijn. Het jaar 2014 is volgens het EIB een overgangsjaar. Voor de jaren 2015-2019 rekent het EIB op een volumegroei van gemiddeld 4 procent per jaar. Ze zijn dan wel afhankelijk van de demografische ontwikkelingen en een betere betaalbaarheid. De woningbouw moet dan in de ogen van de EIB de kar gaan trekken.

0 457