Montagevoorwaarden d.d. 19 oktober 2023

Bij onze montagewerkzaamheden zijn naast onze algemene voorwaarden ook onderstaande montagevoorwaarden van toepassing. Het is belangrijk dat u deze montagevoorwaarden zorgvuldig en tijdig doorneemt. Zie daarnaast ook artikel 8 van onze algemene voorwaarden voor de algemene verplichtingen waaraan u moet voldoen. Als u niet voldoet aan de bepalingen van deze montagevoorwaarden of voornoemde algemene verplichtingen behouden wij ons namelijk het recht voor onze werkzaamheden op te schorten en/of schade die wij hierdoor lijden (bijvoorbeeld extra kosten die wij moeten maken, ons uurtarief voor wachturen e.d.) bij u in rekening te brengen.


Algemeen

 1. Als u niet aan (één of meer bepalingen van) deze montagevoorwaarden kunt voldoen moet u hierover uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden contact met ons opnemen, zodat wij kunnen overleggen over een oplossing.
 2. U moet in ieder geval bij aankomst en vertrek van onze monteurs aanwezig zijn op de werklocatie voor eventueel noodzakelijk overleg en voor de uiteindelijk goedkeuring van verrichte werkzaamheden.
 3. Wij starten niet met de werkzaamheden als u op de geplande startdatum een overeengekomen aanbetaling nog niet heeft voldaan. Wij zijn dan gerechtigd onze werkzaamheden op te schorten totdat u alsnog aan uw betalingsverplichting heeft voldaan en zullen hiermee gemoeide extra kosten (bijvoorbeeld ons uurtarief voor wachturen e.d.) bij u in rekening brengen.
 4. In het algemeen geldt dat wij meerwerk en/of extra kosten die wij moeten maken bij u in rekening brengen (zie hiervoor ook artikel 10 van onze algemene voorwaarden).


Voorbereidende/eigen werkzaamheden

 1. Bij onze montagewerkzaamheden komt stof vrij door zagen en schuren. Dit betekent dat wij u adviseren de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
 2. bescherm aanlooproutes van onze monteurs door deze af te dekken;
 3. bescherm ook de vloeren van ruimtes waar wij sierlijsten of ornamenten moeten monteren;
 4. bescherm bij montage van sierlijsten of ornamenten in uw keuken ook uw keukenkastjes, kookplaat en andere apparatuur.
 5. De ruimte waar wij onze werkzaamheden moeten verrichten moet vrij zijn van meubilair en andere obstakels. Als het praktisch niet mogelijk is om meubels en andere obstakels te verwijderen, zorgt u dat ook deze goed beschermd zijn, bijvoorbeeld door de meubels/obstakels goed af te dekken.
 6. Bovendien moet u zich realiseren dat onze monteurs werken met materialen, gereedschap, trappen, steigers e.d. Hoewel onze monteurs er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, kan altijd schade ontstaan door – bijvoorbeeld – het transport van deze materialen, gereedschappen e.d. door uw pand. U moet er zelf voor zorgen dat u aanwezige kwetsbare eigendommen of kwetsbare materialen (bijvoorbeeld deuren, kozijnen, drempels, al afgewerkte muren e.d.) verwijderd of voldoende beschermd om schade te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke schade.
 7. Wij adviseren u alle aangebrachte beschermingen pas te verwijderen nadat wij onze werkzaamheden helemaal afgerond hebben.
 8. Wij werken bij de montage met schroeven. Om schade aan uw kabels en leidingen te voorkomen informeert u ons vóór aanvang van de werkzaamheden over de ligging van relevante kabels en leidingen.
 9. Stucwerk dient droog te zijn. Op nat stucwerk (te zien aan de donkerdere kleur) kunnen wij de sierlijsten en ornamenten helaas niet monteren.
 10. U moet eventuele elektra-werkzaamheden zelf op voorhand regelen. Bijvoorbeeld het verzorgen van de lichtpunten op de juiste plekken met afdekplaatjes, eventuele verlenging van aansluitbekabelingen, ophangpunten e.d.


Omstandigheden/voorzieningen op de werklocatie

 1. U zorgt dat onze monteurs niet worden belemmerd of vertraging ondervinden bij de uitvoering van hun werk door op de werklocatie aanwezige personen, zoals door u ingeschakelde derden die daar ook aan het werk zijn.
 2. Als wij sierlijsten of ornamenten aan uw plafond moeten monteren, moet de constructie van dit plafond hiervoor voldoende stevig zijn. Wij kunnen helaas de achterliggende constructie niet zien en zijn niet verantwoordelijk voor het signaleren van oneffenheden of problemen in het plafond die aan de beoogde montage in de weg staan.
 3. Wij gaan uit van een maximale plafondhoogte van 3,90 meter. Als uw plafond hoger is, moet u voor eigen rekening zorgen voor een passende steiger.
 4. Als wij sierlijsten of ornamenten boven een trapgat moeten plaatsen, zorgt u ook zelf (en voor eigen rekening) voor een steiger of stelling boven dit trapgat. Bij gebreke daarvan kan het zijn dat het voor ons niet mogelijk is om deze sierlijsten/ornamenten te plaatsen.
 5. Als wij onze werkzaamheden moeten verrichten op een andere etage dan de begane grond, moet deze ruimte voor ons eenvoudig te bereiken met een kamersteiger via een normale trap. Bij een smalle trap of bij het ontbreken van een trap moet u zorgen voor een aanwezige (bouw)lift om materialen omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. eventuele beschadigingen door transport van materiaal aan het trappenhuis en Arbo bepalingen).
 6. In iedere ruimte waarin wij onze werkzaamheden moeten verrichten, moet minimaal 1 geaard stopcontact aanwezig zijn.


Afwerking

 1. Wij werken met diverse soorten lijmen en kit voor de bevestiging en afwerking van onze producten. Wij raden u dringend aan om na de montage minimaal 5 dagen droogtijd in acht te nemen voordat u de gemonteerde materialen gaat schilderen of anderszins afwerken. Wij adviseren u bovendien voor de verdere afwerking contact op te nemen met een verfspecialist.

 Datum: 19 oktober 2023